powiat_brodnicki

powiat_brodnicki

Wykonanie programu dostosowania wraz z koncepcją PFU

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • program dostosowania
  • koncepcja programu funkcjonalno - użytkowego
Opis

W ramach kontynuacji współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brodnicy FORMEDIS opracował program dostosowania i koncepcję programu funkcjonalno - użytkowego obiektów szpitalnych w Brodnicy.

Wykonane prace były uzupełnieniem wykonanego wcześniej przez FORMEDIS audytu.

Powiatowy Szpital w Brodnicy jest częścią Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na mocy zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz zadań powiatu brodnickiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

http://www.brodnica.com.pl