Piotr Magdziarz dla Menedżera Zdrowia – komentarz do projektu rozporządzenia w sprawie formularza IOWISZ