22 lipca 2021

Nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – WARSZTATY EKSPERCKIE

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne warsztaty eksperckie poruszające tematykę wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych organizowane przez firmę FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polską Federację Szpitali. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów online i obejmują następujące moduły tematyczne: MODUŁ I Standard Rachunku Kosztów: Standard Rachunku kosztów – wprowadzenie. Ośrodki powstawania kosztów (konta księgowe zespołu „5”) – zasady ich tworzenia, podział wg rodzajów działalności. Ewidencja kosztów rodzajowych (konta księgowe zespołu „4”). Omówienie rozdzielników kosztów wspólnych i kluczy podziałowych. Koszty osobowe – kategorie personelu, prawidłowe przypisanie etatów do OPK, znaczenie w procesie prawidłowej wyceny świadczeń. Wycena procedur medycznych. MODUŁ II Zasady alokacji kosztów OPK pomocniczych, proceduralnych i zarządu – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel. MODUŁ III Zasady wyceny procedur medycznych – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel. TERMINY: MODUŁ I: 5 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 – 12:30
MODUŁ II: 6 sierpnia 2021 r. godz. 10:00-12:00
MODUŁ III: 6 sierpnia 2021 r. godz. 12:30-14:30 CENA ZA MODUŁ: 290 zł brutto/os –
19 lipca 2021

Piotr Magdziarz o problemie nieefektywnej organizacji rynku ochrony zdrowia i likwidacji szpitali

“Zmiany zaproponowane w „Założeniach reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” mogą rozwiązać problem nieefektywnej organizacji rynku ochrony zdrowia, ale muszą być połączone z likwidacją lub przeprofilowaniem części szpitali, w tym w szczególności części szpitali powiatowych – pisze Piotr Magdziarz w „Menedżerze Zdrowia”, analizując ministerialny dokument.”
25 czerwca 2021

Newsletter FORMEDIS 3/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury trzeciego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. W tym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły: Analiza sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych Zasady wyceny procedur medycznych – część I – teoretyczna Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ – użyteczne narzędzie czy zło konieczne?
26 maja 2021

Nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – WARSZTATY EKSPERCKIE

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne warsztaty eksperckie poruszające tematykę wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych organizowane przez firmę FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polską Federację Szpitali. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów online i obejmują następujące moduły tematyczne: MODUŁ I Standard Rachunku Kosztów: Standard Rachunku kosztów – wprowadzenie. Ośrodki powstawania kosztów (konta księgowe zespołu „5”) – zasady ich tworzenia, podział wg rodzajów działalności. Ewidencja kosztów rodzajowych (konta księgowe zespołu „4”). Omówienie rozdzielników kosztów wspólnych i kluczy podziałowych. Koszty osobowe – kategorie personelu, prawidłowe przypisanie etatów do OPK, znaczenie w procesie prawidłowej wyceny świadczeń. Wycena procedur medycznych. MODUŁ II Zasady alokacji kosztów OPK pomocniczych, proceduralnych i zarządu – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel. MODUŁ III Zasady wyceny procedur medycznych – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel. TERMINY: MODUŁ I: 9 czerwca 2021 r. godz. 10:00 – 12:30 MODUŁ II: 16 czerwca 2021 r. godz. 10:00-12:00 MODUŁ III: 23 czerwca 2021 r. godz. 10:00-12:00 CENA ZA MODUŁ: 200 zł netto/os –
10 maja 2021

Newsletter FORMEDIS 2/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury drugiego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. W tym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły: Podsumowanie roku pandemii SARS CoV-2 Czy szpitalom grozi zarząd komisaryczny?
10 maja 2021

Komentarz Piotra Magdziarza na temat planów MZ dot. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i ryzyka przejmowania szpitali w zarząd komisaryczny

“Jednym z wariantów restrukturyzacji podmiotów leczniczych jest czasowe przejmowanie szpitali przez Agencję Rozwoju Szpitali. Byłby to rodzaj zarządu komisarycznego – należy zwrócić na to szczególną uwagę. W tym trybie może być przejęte zarządzanie nad wieloma szpitalami – podkreśla Piotr Magdziarz, wyjaśniając, jak tego uniknąć.”
18 marca 2021

Newsletter FORMEDIS 1/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury pierwszego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. Z zamiarem newsletter’a nosiliśmy się już od dłuższego czasu. Wobec intensywnych zmian zachodzących od kilku lat w polskiej ochronie zdrowia uznaliśmy za konieczne uruchomienie portalu eksperckiego, w którym będziemy dzielili się z Państwem informacjami dotyczącymi spraw absorbujących szeroko rozumiane środowisko polskiej służby zdrowia, a także będziemy dzielili się z naszymi Czytelnikami wiedzą, obserwacjami i przemyśleniami na temat polskiego sektora ochrony zdrowia oraz kierunku, w jakim powinien on zmierzać. Przekazujemy dziś Państwu pierwszą próbkę naszych kompetencji.
1 marca 2021

Komentarz Piotra Magdziarza na temat centralizacji szpitali

“Zmiana modelu własnościowego szpitali prawdopodobnie wiązałaby się z jednoczesnym ich oddłużeniem. To stawiałoby je w uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z resztą placówek publicznych funkcjonujących na rynku”
14 stycznia 2020

Informacja o nawiązaniu współpracy z management4health GmbH

Szanowni Państwo,
niezwykle miło nam poinformować, że w związku z realizacją strategii rozwoju Formedis i planowaną ekspansją na rynki zagraniczne, nawiązaliśmy współpracę z niemieckim partnerem –
10 stycznia 2020

Czy można „uzdrowić” rynek ochrony zdrowia w Polsce?

List otwarty Piotra Magdziarza do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia związany z aktualną sytuacją na rynku ochrony zdrowia.
21 października 2019

“Dodatkowe” środki na ochronę zdrowia

Piotr Magdziarz o matematyce rządzących, chwalących się przekazaniem “dodatkowych” środków na ochronę zdrowia.
5 lutego 2019

Ile faktycznie wynoszą obiecane (ustawowe) środki na ochronę zdrowia?

List Piotra Magdziarza do Wiceministra Zdrowia Sławomira Gadomskiego dotyczący algorytmu obliczania wzrostu planowanych nakładów na ochronę zdrowia zakładanego w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1532).
3 września 2018

Komentarz Piotra Magdziarza na temat kondycji infrastruktury szpitalnej w Polsce

“Niestety, wciąż na rynku jest bardzo duża liczba szpitali, których infrastruktura budowlana jest w „opłakanym” stanie. W żaden sposób, nie tylko nie spełniają wymagań przedmiotowego rozporządzenia, ale podstawowych standardów bezpieczeństwa pacjentów.”
29 sierpnia 2018

Dziurawa łódka, czyli służba zdrowia tonie

Jesienią miną trzy lata od objęcia władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Do kolejnych wyborów parlamentarnych pozostanie rok. Zbliża się zatem czas refleksji i podsumowania tego, co rządzącym udało się osiągnąć, a czego z obietnic przedwyborczych nie zrealizowano.
20 czerwca 2018

Zakończenie I edycji Akademii Formedis

W czwartek (14 czerwca) odbyły się ostatnie zajęcia w ramach Akademii Formedis – projektu realizowanego przez Formedis wraz z Działem Promocji i Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
3 stycznia 2018

Co nas czeka w 2018 roku? Eksperci wróżą

Piotr Magdziarz i Krzysztof Czerkas w Menedżerze Zdrowia o tym, co przyniesie nadchodzący rok w ochronie zdrowia.
12 grudnia 2017

Warsztaty Akademii Formedis 6.12.2017

6.12.2017 r. odbyły się kolejne warsztaty Akademii Formedis. Uczestnicy tym razem dowiedzieli się o tym, jak wygląda audyt sytuacji wyjściowej podmiotu leczniczego oraz dlaczego stanowi podstawę do opracowania programu naprawczego szpitala. Został poruszony również temat kultury organizacyjnej oraz uzmysłowiono przyszłym menedżerom ochrony zdrowia, że w swojej karierze zawodowej powinni kłaść duży nacisk i na ten aspekt.
10 listopada 2017

Zbudujmy sobie szpital XXI wieku

Artykuł Piotra Magdziarza, Krzysztofa Czerkasa i Michała Hessa w Menedżerze Zdrowia 8/2017
31 października 2017

O pierwszych zajęciach Akademii Formedis

W czwartek (26 października) odbyło się pierwsze spotkanie Akademii Formedis. Było poświęcone marketingowi i elementom negocjacji. Relacja w Menedżerze Zdrowia.
27 października 2017

Co można zrobić bez pieniędzy, a czego bez pieniędzy zrobić się nie da

Analiza Krzysztofa Czerkasa i Piotra Magdziarza w Menedżerze Zdrowia 1/2017
27 października 2017

Co nie zabije, to wzmocni

Artykuł Piotra Magdziarza i Krzysztofa Czerkasa w Menedżerze Zdrowia 6-7/2017
27 października 2017

Likwidacja NFZ i utworzenie w jego miejsce WUZ to upolitycznienie ochrony zdrowia

Zmiany w finansowaniu zdrowia powinny pójść w całkowicie odwrotnym kierunku. Powinniśmy stworzyć kilka niezależnych publicznych funduszy zdrowia, konkurujących między sobą o pacjenta i świadczeniodawców oraz otworzyć rynek dla prywatnych ubezpieczeń.
27 października 2017

Magdziarz o formularzu IOWISZ

Istotne są tutaj kryteria, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość świadczeń.
27 października 2017

Co dolega szpitalom powiatowym?

Wszyscy eksperci rynku ochrony zdrowia są zgodni, co do niezmiernie istotnej roli szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia. Jednak problemy z jakimi borykają się na co dzień szpitale powiatowe, w tym w szczególności nieadekwatny ?
27 października 2017

Czy nowe Prawo restrukturyzacyjne zmieni model naprawy zadłużonego szpitala?

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia na koniec III kwartału 2015 roku ogólne zobowiązania publicznych podmiotów leczniczych wynosiły 10 mld 880 mln zł. Oznacza to, że mimo dotychczas prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, komercjalizacji, konsolidacji szpitali i budżetowego wsparcia, wynikającego z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (Dz.U. z 2015 r., poz. 618), zadłużenie tych placówek pozostaje na podobnym poziomie jak w roku 2014 i ciągle wzrasta.
27 października 2017

Prognozy i oczekiwania – co przyniesie 2017 rok w ochronie zdrowia?

System ochrony zdrowia potrzebuje pilnych zmian ale zmian ewolucyjnych a nie rewolucyjnych. Przede wszystkim należy rozpocząć organizację systemu od koordynacji działań w obszarze ochrony zdrowia na poziomie wojewódzkim. Szpitale, funkcjonujące na obszarze każdego województwa, mają różne organy tworzące: marszałków, prezydentów, starostów (w większych miastach dochodzą szpitale utworzone przez uczelnie medyczne), inwestorów prywatnych i każdy z nich prowadzi „własną” politykę zdrowotną. Wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) mógłby być pierwszym elementem tej koordynacji.
27 października 2017

Quo Vadis ochrono zdrowia?

Fakty dotyczące stanu polskiej ochrony zdrowia są porażające.
27 października 2017

Magdziarz o sieci szpitali

To zmarnowana szansa ministra Radziwiłła i kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.
27 października 2017

Czy to koniec „dzierżawy operatorskiej” szpitali?

Partner zarządzający w “Formedis” zauważył precedens w sprawie protestujących lekarzy z Gniezna. – Zgodnie z odpowiedzią resortu na pismo lekarzy wynika, że podmiot leczniczy powinien posiadać pomieszczenia lub urządzenia, a nie tylko mieć do nich dostęp czy możliwość korzystania z nich. Czy jest to kolejny krok do całkowitego zamknięcia rynku publicznego dla podmiotów prywatnych?
27 października 2017

Dlaczego minister zdrowia dyskryminuje prywatne podmioty lecznicze?

Analizując ponad rok pracy resortu zdrowia można z całą stanowczością stwierdzić, że swoimi działaniami obecny minister zdrowia dyskryminuje prywatne podmioty lecznicze
27 października 2017

Prywatna ochrona zdrowia: po sieciowej burzy będzie tęcza

Podobno każdy kij ma dwa końce. Sieć mocno uderzy w prywatne firmy zdrowotne. Ale po sieciowej burzy te firmy doczekają się… tęczy.
27 października 2017

Czy nowe prawo restrukturyzacyjne zmieni model naprawy zadłużonego szpitala?

Może i nie będzie komercjalizacji, ale z pewnością pozostanie konieczność restrukturyzacji szpitali.
Czy pomogą temu nowe przepisy? Jak się do tego zabrać? 
27 października 2017

Szpitalne łóżka: wystawiać czy odkurzać

Ministerstwo Zdrowia intensywnie pracuje nad przygotowaniem regionalnych map potrzeb
zdrowotnych na lata 2016–2029, które w dużym stopniu mogą zadecydować o przyszłości
ok. 980 polskich szpitali – wojewódzkich i powiatowych. Z ministerialnych analiz wynika, że
tysiące łóżek szpitalnych w Polsce jest niepotrzebnych. Właśnie rozesłano mapy potrzeb zdrowotnych do urzędów wojewódzkich i innych partnerów społecznych celem konsultacji. Opublikowane już mapy z zakresu onkologii i kardiologii, a ostatnio z zakresu leczenia szpitalnego
wzbudziły sporo kontrowersji, co spowodowało, że Ministerstwo Zdrowia zaczęło się wycofywać
i korygować pierwotne wersje map.