WWW i BIP

W ramach prezentowanej usługi oferujemy projektowanie i tworzenie witryn internetowych podmiotów leczniczych oraz redakcję Biuletynów Informacji Publicznej.


Strony podmiotów leczniczych tworzymy indywidualnie, pod upodobania zamawiającego, nie bazujemy na żadnych gotowych szablonach. Do budowy strony wykorzystujemy wyłącznie przekazane bądź legalnie zakupione zdjęcia w dużych rozdzielczościach. Pracownicy podmiotu leczniczego mogą następnie zarządzać stroną za pomocą panelu administratora. Dzięki niemu możliwe jest samodzielnie zmienianie tekstów, dodawanie podstron, edytowanie menu, dodawanie realizacji, galerii, aktualności i wiele innych. Oferujemy tworzenie unikatowych projektów, wyróżniających dany podmiot leczniczy na tle konkurencji na rynku usług medycznych. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, w zależności od konkretnych potrzeb. Wszystkie etapy projektowania stron internetowych realizujemy z najwyższą starannością. Tworzone przez nas strony internetowe nastawione są na osiągnięcie maksymalnych korzyści dla podmiotu leczniczego.


Nasze cele

Naszym celem jest zapewnienie na rzecz podmiotu leczniczego najbardziej sprawnej i skutecznej komunikacji internetowej, wyróżniającej daną placówkę na tle konkurencji na rynku usług medycznych, jak również wsparcie udostępniania informacji publicznych, w związku z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych.


W ramach obsługi Państwa placówki medycznej nasi eksperci są odpowiedzialni także za tworzenie i reakcję Biuletynów Informacji Publicznej (BIP), czyli publikatorów teleinformatycznych, składających się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informację publiczną udostępniają podmioty wykonujące zadania publiczne, finansowane ze środków publicznych (w tym także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej). Osobą odpowiedzialną za realizację obowiązku z zasady jest dyrektor danego podmiotu leczniczego. Podmiot udostępniający informacje publiczne powinien prowadzić - odrębny od dotychczasowych stron internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej. Informację publiczną udostępnia zatem wyodrębniona jednostka organizacyjna, która w szczególności wykonuje zadania publiczne. Strony podmiotowe BIP powinny być prowadzone w formie odrębnych stron WWW. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa - w przypadku gdy podmiot posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony, poprzez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do BIP. Strona WWW podmiotu może z zasady być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy