Wsparcie komunikacji społecznej oraz współpracy z mediami

W ramach oferowanej usługi proponujemy wsparcie działalności podmiotu leczniczego w zakresie komunikacji społecznej oraz komunikacji z dziennikarzami (mediami).


Posiadanie przez Szpital kompetentnego rzecznika prasowego oraz strategii współpracy z mediami jest ważnym elementem działań z zakresu public relations. Doświadczenia pokazują, że w dzisiejszych realiach sprawna realizacja powyższych działań nie zawsze jest łatwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym zespół doradców Formedis oferuje wsparcie działań związanych z komunikacją medialną. Warunkami dobrych relacji z mediami są zapewnianie im rzetelnych, interesujących i atrakcyjnie zaprezentowanych informacji dotyczących podmiotu leczniczego, a także wysokie umiejętności interpersonalne, konsekwencja i doświadczenie.

Zespół ekspertów FORMEDIS wspiera swoich Klientów w optymalizacji strategii współpracy z mediami, przygotowuje kluczowych pracowników podmiotów leczniczych do kontaktów i wystąpień w mediach oraz realizuje partnerski model współpracy oparty o rzetelną informację o działaniach placówki medycznej. Do zakresu działań związanych ze współpracą z mediami powinno bowiem należeć między innymi publiczne prezentowanie działań kierownictwa podmiotu leczniczego i organizowanie kontaktów publicznych realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu. Ponadto współudział w realizacji obowiązków związanych z udzielaniem informacji, w tym publicznych, udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu (w tym Internet) dotyczące działalności Szpitala. Co więcej, udzielanie odpowiedzi na ewentualną krytykę i interwencję prasową oraz przekazywanie wszystkich pozostałych komunikatów do opublikowania w środkach masowego przekazu.

Współpracę podmiotu leczniczego z mediami powinna cechować długofalowa strategia, której celem jest budowa, utrwalenie lub poprawa wizerunku Szpitala w otoczeniu zewnętrznym. Zarówno komórka ds. kontaktów z mediami jak i sam rzecznik prasowy mają przypisaną funkcję reprezentacyjną, o którą Szpital powinien właściwie zadbać.


Nasze cele

Naszym celem jest doradztwo i aktywne wsparcie w zakresie utrwalenia i poprawy wizerunku podmiotu leczniczego w otoczeniu zewnętrznym, za pośrednictwem dziennikarzy oraz lokalnych i regionalnych mediów. Wspieramy skuteczną komunikację placówki medycznej z otoczeniem.


Nasze usługi w obszarze relacji z mediami obejmują między innymi:
  • audyt medialny i analizę postrzegania podmiotu leczniczego w mediach,
  • przygotowywanie i rozpowszechnianie komunikatów prasowych dotyczących ważnych wydarzeń dotyczących podmiotu leczniczego,
  • organizacja spotkań dla mediów, tj. konferencji, briefingów, śniadań, wizyt studyjnych w placówce,
  • przygotowywanie do wystąpień w mediach,
  • obsługę zapytań dziennikarskich,
  • monitoring mediów lokalnych i branżowych,
  • kompleksowe usługi doradcze.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy