Public relations

W ramach usługi oferujemy projektowanie, realizację i monitorowanie całokształtu działań w zakresie kształtowania wizerunku oraz public relations w podmiotach leczniczych. Tworzymy i nadzorujemy wdrażanie zarówno kompleksowych strategii, jak również poszczególnych zagadnień dotyczących postrzegania placówek medycznych.


Proponowane działania z zakresu public relations mają na celu dbałość o właściwy wizerunek wewnętrzny, służący budowaniu relacji na linii pacjent (klient) a podmiot leczniczy. Postępowanie zmierzające do usprawnienia zagadnień z zakresu public relations miałoby na celu zapewnienie zaufania, zrozumienia dla decyzji, popieranie pracy zespołowej, identyfikację z placówką, co bezpośrednio przekłada się na poziom zaufania i zadowolenia pacjenta ze świadczonych usług medycznych. Wewnętrzny Public Relations (PR) powinien być realizowany w podmiocie leczniczym poprzez działania informacyjne i integracyjne, których odbiorcami byliby pracownicy wraz z rodzinami, Zarząd, lekarze, personel pomocniczy, pracownicy obsługi i administracji oraz organizacje działające w obrębie podmiotu leczniczego.

Tworzona przez nas strategia public relations powinna stanowić element długoterminowej wizji rozwoju Szpitala. Z założenia służy ona nawiązywaniu i utrzymywaniu poprawnych stosunków z otoczeniem. Pacjenci i ich rodziny najlepiej zweryfikują wszelkie podejmowane działania. Nie bez znaczenia w Szpitalu jest także właściwe zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Kreowaniu pożądanego wizerunku służy precyzyjne określenie celów, rezultatów oraz odpowiedni dobór narzędzi PR. Jesteśmy w stanie w powyższym zakresie sprostać wymaganiom najbardziej wymagających zleceniodawców.


Nasze cele

Naszym celem jest przygotowanie, wdrożenie i ewaluacja całokształtu działań z zakresu kształtowania wizerunku podmiotu leczniczego, celem wzmocnienia pozytywnego przekazu oraz postrzegania działalności danej placówki w środowisku lokalnym. Pomagamy działać tak, aby najlepiej służyć pacjentom, ich rodzinom i bliskim przy jednoczesnym zadowoleniu podmiotu tworzącego, zarządu oraz współpracowników szpitala bądź przychodni.


Wspomagamy także monitorowanie działań wizerunkowych. Ustawiczna ocena efektywności strategii PR warunkuje bowiem jej właściwą realizację na wszystkich płaszczyznach działania. Kontrola efektów public relations w Szpitalu powinna odbywać się wielotorowo. Należy wziąć pod uwagę standardowy monitoring, jak również ocenę ewaluacyjną. Wizerunek placówki należy analizować ilościowo i jakościowo, zarówno w kontekście rozpoznawalności oraz pozytywnych i negatywnych skojarzeń (metody protekcyjne). Szczegółowe badanie środków masowego przekazu powinno uwzględniać zasięg, oglądalność, segmenty odbiorców docelowych oraz stopień oddziaływania danego materiału (analiza danych wtórnych). Oferujemy wdrożenia oraz audyt działań wizerunkowych podmiotu leczniczego, w tym analizę odbioru społecznego.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy