Doradztwo dla samorządów
nadzór nad podmiotami leczniczymi

Nadzór nad podmiotami leczniczymi

Analiza programów inwestycyjnych

Analiza programów inwestycyjnych

m_bulb

Audyt i programy naprawcze

Analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz konsultacje społeczne

Analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz konsultacje społeczne

Przygotowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej

Przygotowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej