m_bulb

Audyty i programy naprawcze

rest_dzial_oper

Restrukturyzacja działalności operacyjnej

rest_zadl

Restrukturyzacja zadłużenia

finans_inwest_dost

Finansowanie inwestycji dostosowawczych

studium_op

Studium opłacalności inwestycji

analiza

Audyt sytuacji wyjściowej

opracowanie_s

Opracowanie strategii rozwoju

doradztwo_strat

Doradztwo strategiczne

biznesplan

Biznesplan działalności medycznej

studium_op

Studium opłacalności inwestycji

m_chess

Analiza przedtransakcyjna

m_puzzle

Doradztwo w procesie transakcyjnym

identyfikacja

Identyfikacja inwestorów i placówek

studium

Konsultacje eksperckie

due

Commercial due diligence

strategie wizerunkowe

Strategie wizerunkowe

Diagnoza oraz poprawa postrzegania placówek ochrony zdrowia

Diagnoza oraz poprawa postrzegania placówek ochrony zdrowia

Wsparcie komunikacji społecznej i współpracy z mediami

Wsparcie komunikacji społecznej oraz współpracy z mediami

WWW i BIP

WWW i BIP

Public relations

Public relations

nadzór nad podmiotami leczniczymi

Nadzór nad podmiotami leczniczymi

Analiza programów inwestycyjnych

Analiza programów inwestycyjnych

ic8

Audyt i programy naprawcze

Analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz konsultacje społeczne

Analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców i konsultacje społeczne

Przygotowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej

Przygotowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej

Komercjalizacja patentów

Komercjalizacja start-upów medycznych