m_bulb

Audyty i programy naprawcze

rest_dzial_oper

Restrukturyzacja działalności operacyjnej

rest_zadl

Restrukturyzacja zadłużenia

finans_inwest_dost

Finansowanie inwestycji dostosowawczych

studium_op

Studium opłacalności inwestycji


Przygotowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej

Benchmarking szpitali

Analiza programów inwestycyjnych

Kontroling i monitoring działalności podmiotu leczniczego

analiza

Audyt sytuacji wyjściowej

opracowanie_s

Opracowanie strategii rozwoju

doradztwo_strat

Doradztwo strategiczne

biznesplan

Biznesplan działalności medycznej

studium_op

Studium opłacalności inwestycji


Przygotowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej

Benchmarking szpitali

m_chess

Analiza przedtransakcyjna

m_puzzle

Doradztwo w procesie transakcyjnym

identyfikacja

Identyfikacja inwestorów i placówek

studium

Konsultacje eksperckie

due

Commercial due diligence

nadzór nad podmiotami leczniczymi

Nadzór nad podmiotami leczniczymi

Diagnoza oraz poprawa postrzegania placówek ochrony zdrowia

Analiza programów inwestycyjnych

ic8

Audyt i programy naprawcze

Przygotowywanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej

Benchmarking szpitali

Analiza programów inwestycyjnych

Kontroling i monitoring działalności podmiotu leczniczego

rest_zadl

Nowy standard rachunku kosztów

biret

NSRK w podmiotach leczniczych - warsztaty eksperckie

biret

Akademia Formedis na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

biret

Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

biret

NSRK w podmiotach leczniczych - warsztaty eksperckie

Komercjalizacja patentów

Komercjalizacja start-upów medycznych