Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

FORMEDIS Medical Management & Consulting we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu zapraszają na studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia” skierowane do osób, które już pracują w obszarze ochrony zdrowia - w podmiotach leczniczych lub w podmiotach tworzących (nadzorujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych), jak i dla osób które dopiero planują pracę w tych obszarach.


W trakcie toku studiów podyplomowych, studenci Zarządzania w ochronie zdrowia zdobędą obszerną wiedzę w obszarze ochrony zdrowia, w zakresie:

  • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i porównanie ich do systemów opieki zdrowotnej funkcjonujących w wybranych krajach,
  • ekonomii i finansów podmiotów leczniczych, w tym między innymi: wdrażania nowego standardu rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych, podstaw klasyfikacji, kodowania i taryfikacji świadczeń medycznych, praktycznych zasad opracowywania programów restrukturyzacyjnych oraz występujących na polskim rynku procesach konsolidacji podmiotów leczniczych (procesy M&A),
  • prawa w ochronie zdrowia, w tym między innymi: przegląd ustawodawstwa obowiązującego w obszarze ochrony zdrowia, zasad utworzenia i rejestracji („krok po kroku”) podmiotu leczniczego, prawa farmaceutycznego, praw pacjenta, prawnych aspektów wykonywania zawodów medycznych, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, prawa zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, prawnych aspektów kontraktowania i rozliczania umów na realizację świadczeń leczniczych,
  • marketingu i public relations, w tym między innymi: marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, praktycznych zasad e-marketingu, komunikacji z pacjentem i otoczeniem, komunikacji wewnętrznej,
  • systemów informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia, w tym oprócz przeglądu systemów informatycznych funkcjonujących i stosowanych w podmiotach leczniczych, wpływu sztucznej inteligencji (AI) na rozwój usług medycznych,

Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na jeden z dwóch specjalności do wyboru:

  • Specjalność A: Zarządzanie podmiotami leczniczymi
  • Specjalność B: Nadzór właścicielski nad podmiotami leczniczymi

pozwoli na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami w obszarze zarządzania podmiotami ochrony zdrowia i wykształcenie kadry menedżerskiej, która będzie w sposób nowoczesny, innowacyjny i optymalny zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz przygotuje (aktualnych lub przyszłych pracowników administracji samorządowej) do pełnienia efektywnego nadzoru właścicielskiego nad podległymi im podmiotami leczniczymi.

Więcej informacji o studiach podyplomowych : https://www.wszib.poznan.pl/zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy