Opracowanie strategii rozwoju

Rekomendacja w zakresie przyszłych celów i kierunków rozwoju. Celem jest opracowanie całościowego i kompleksowego planu działania placówki medycznej w perspektywie najbliższych kilku lat.


Strategia rozwoju Szpitala lub innego podmiotu medycznego obejmuje zalecenia odnośnie optymalnych obszarów działalności medycznej jak również zakresu rekomendowanych zmian i działań w zakresie struktury i formy funkcjonowania placówki medycznej.

Określa rekomendowany przedmiot oraz strukturę działalności leczniczej w obszarze organizacyjnym, kadrowym i infrastrukturalnym oraz rodzaj realizowanych świadczeń medycznych przy uwzględnieniu zakresu oraz wartości niezbędnych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

Opracowanie rekomendacji poprzedzone jest analizą rynku usług medycznych oraz konkurencji jak również szans i zagrożeń wynikających z otoczenia oraz mocnych i słabych stron placówki medycznej (analiza SWOT).

Jej integralnym elementem może być opracowanie projekcji finansowych w formie biznesplanu, a kolejnym krokiem współpracy nadzór nad jej wdrożeniem w ramach doradztwa strategicznego.

Może uwzględniać również strategię budowy marki i wizerunku oraz działań marketingowych placówki medycznej.

#opracowanie strategii rozwoju Szpitala


Nasze cele

Naszym celem jest zdynamizowanie rozwoju prywatnego sektora ochrony zdrowia poprzez przejęcie odpowiedzialności za część funkcji menedżerskich oraz współpracę z kadrą zarządzającą prywatnymi placówkami medycznymi w obszarze bieżących działań strategicznych.


Przykładowe korzyści:

  • zdefiniowanie przyszłych celów biznesowych,
  • wymiana doświadczeń i know-how,
  • niezależna zewnętrzna ocena planowanych kierunków rozwoju i inwestycji,
  • pozyskanie rekomendacji eksperckich,
  • oszacowanie wartości potencjalnych korzyści.
#opracowanie strategii rozwoju Szpitala #strategia rozwoju Szpitala

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy