14 grudnia 2016

Sporządzenie rekomendacji dotyczących optymalizacji biznesowej spółki MegaMed funkcjonującej w strukturach PGE

Klient: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nazwa usługi: analiza ekonomiczno-finansowa Krótki opis Klienta: MegaMed Sp. z o.o. jest siecią placówek medycznych w Polsce świadczącą kompleksowe usługi […]