Program naprawczy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Program naprawczy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

 

Status projektu:
zakończony


Klient: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa usługi: Program naprawczy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Krótki opis Klienta: szpital miejski

Termin realizacji: sierpień - październik 2022