Wizja i strategia funkcjonowania „Powiatowego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. z siedzibą w Drezdenku

Wizja i strategia funkcjonowania „Powiatowego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. z siedzibą w Drezdenku

 

Status projektu:
zakończony


Klient: Powiatowe Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

Nazwa usługi: Wizja i strategia funkcjonowania „Powiatowego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. z siedzibą w Drezdenku

Krótki opis Klienta: szpital powiatowy

Termin realizacji: wrzesień 2023