Analiza przyczyn aktualnej sytuacji ekonomicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz opracowanie koncepcji zmian jego działalności

Analiza przyczyn aktualnej sytuacji ekonomicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz opracowanie koncepcji zmian jego działalności

Status projektu:
zakończony


Klient: Urząd Miasta Torunia, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nazwa usługi: Analiza przyczyn aktualnej sytuacji ekonomicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz opracowanie koncepcji zmian jego działalności

Krótki opis Klienta: szpital miejski

Termin realizacji: maj 2022