Wdrożenie w Szpitalu w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o nowego standardu rachunku kosztów, zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Wdrożenie w Szpitalu w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o nowego standardu rachunku kosztów, zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców..

Status projektu:
w trakcie

 

Klient: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o

Nazwa usługi: Wdrożenie nowego standardu rachunku kosztów, zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045)

Krótki opis Klienta: szpital powiatowy

Termin realizacji: w trakcie