Kontroling działalności Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego

Kontroling działalności Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego

Status projektu:
w trakcie

 

Klient: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Nazwa usługi: Kontroling działalności Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego

Krótki opis Klienta: szpital powiatowy

Termin realizacji: w trakcie