Kontroling działalności SP ZOZ w Gostyniu oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego

Kontroling działalności SP ZOZ w Gostyniu oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego

Status projektu:
w trakcie

 

Klient: Powiat Gostyński

Nazwa usługi: Kontroling działalności SP ZOZ w Gostyniu oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego

Krótki opis Klienta: szpital powiatowy

Termin realizacji: w trakcie