Komentarz Piotra Magdziarza na temat planów MZ dot. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i ryzyka przejmowania szpitali w zarząd komisaryczny

„Jednym z wariantów restrukturyzacji podmiotów leczniczych jest czasowe przejmowanie szpitali przez Agencję Rozwoju Szpitali. Byłby to rodzaj zarządu komisarycznego – należy zwrócić na to szczególną uwagę. W tym trybie może być przejęte zarządzanie nad wieloma szpitalami – podkreśla Piotr Magdziarz, wyjaśniając, jak tego uniknąć.”

Cały komentarz dostępny tutaj.