Doradztwo transakcyjne na rzecz pomysłodawców programu diagnostyki kardiologicznej SATRO ECG Analysis w procesie sprzedaży pakietu udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego TFI

Doradztwo transakcyjne na rzecz pomysłodawców programu diagnostyki kardiologicznej SATRO ECG Analysis w procesie sprzedaży pakietu udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego TFI

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:

  • zarządzanie procesem transakcyjnym
  • identyfikacja inwestorów
  • uzgodnienie treści umowy inwestycyjnej
  • finalizacja transakcji

Opis:

Innowacyjny program SATRO ECG stworzony w Instytucie Badań Fizykomedycznych opiera się na autorskim modelu elektrycznej pracy serca SFHAM. Umożliwia ocenę aktywności elektrycznych mięśnia sercowego, skutkującą wczesnym wykrywaniem zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego.