Wizja i strategia dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim

Wizja i strategia dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim

Status projektu:
zakończony

 

Klient:  Powiat Myśliborski 

Nazwa usługi: Opracowanie wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim

Krótki opis Klienta: szpitale powiatowe

Termin realizacji: październik 2020