Kontroling finansowy spółki HAYNE POLSKA Sp. z o.o.

Status projektu:
w trakcie

Klient: HAYNE POLSKA Sp. z o.o.
Nazwa usługi: Kontroling finansowy
Krótki opis Klienta: Firma HAYNE Polska jest generalnym dystrybutorem niemieckiej firmy Deutsche Augenoptik AG.
Termin realizacji:  w trakcie