Audyt oceniający działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Audyt oceniający działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Status projektu:
zakończony


Klient: Powiat Stargardzki 
Nazwa usługi: Audyt oceniający działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Krótki opis Klienta: szpital powiatowy
Termin realizacji: czerwiec 2019