Aktualizacja Programu Naprawczego SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

Aktualizacja Programu Naprawczego SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

Status projektu:
zakończony


Klient: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
Nazwa usługi: Aktualizacja programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
Krótki opis Klienta: szpital powiatowy
Termin realizacji: grudzień 2018