Analiza optymalnej liczby łóżek z opracowaniem programu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu

Analiza optymalnej liczby łóżek i opracowanie programu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:

  • analiza wykorzystania potencjału bazy łóżkowej na poszczególnych oddziałach łóżkowych Szpitala przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu: średniej długości pobytu pacjentów na oddziale oraz poziomu wykonania umowy z NFZ przez oddział;
  • racjonalizacja niezbędnych nakładów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości, sprzętu
    i aparatury medycznej oraz infrastruktury IT;
  • analiza otoczenia;
  • oszacowanie optymalnej liczby łóżek dla poszczególnych oddziałów łóżkowych Szpitala, szczególnie w zakresie oddziałów łóżkowych, które mają być zlokalizowane na III piętrze budynku;
  • analiza wdrożonych w ostatnim czasie i planowanych do wdrożenia zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia, mających lub mogących mieć istotny wpływ na przyszłe funkcjonowanie oddziałów i SPZOZ;
  • oszacowanie wyników finansowych oddziałów łóżkowych, które mają być zlokalizowane na III piętrze budynku Szpitala.

Opis:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu posiada 12 oddziałów, na których znajduje się około 300 łóżek. Kontrakt z NFZ w 2017 roku wyniósł  około 40 mln zł.

http://szpital-wielun.pl/