I edycja Akademii Formedis

Status projektu:
Zakończony

Opis:

Całodniowe warsztaty eksperckie połączone z wykładami były prowadzone co miesiąc przez cały rok akademicki 2017/2018 (9 sesji warsztatowych). Każda sesja warsztatowa była poświęcona innej tematyce. 

Strona projektu

Tematyka:

 • Marketing i PR w ochronie zdrowia, przygotowanie do rozmów negocjacyjnych.
 • Doradztwo transakcyjne.
 • Przywództwo, motywowanie, delegowanie.
 • Kultura organizacyjna w ochronie zdrowia.
 • Audyty sytuacji wyjściowej.
 • Programy naprawcze.
 • Biznesplan działalności medycznej.
 • Restrukturyzacja zadłużenia.
 • Prawo w ochronie zdrowia.
 • Organizacja pracy w podmiocie leczniczym.
 • Inwestycje medyczne, dofinansowanie z UE (wnioski).
 • PR w ochronie zdrowia.
 • Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym.
 • W sieci Szpitali – słów parę o reformie w zakresie ochrony zdrowia.
 • Zarządzanie zmianą w podmiocie leczniczym – od chaosu do harmonii.
 • Czy na „Facebooku” można promować zdrowie? Media społecznościowe w opiece zdrowotnej.

Partnerzy:

 • Formedis Management & Consulting
 • Formedis Design
 • Pracownia Architektoniczna Michał Hess
 • Fresh Brand Design
 • Centrum Zdrowia Tuchów
 • Kancelaria Prawna Filipiak Babicz
 • Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A
 • Sympro Sp. z o.o.

Cel Projektu:

Celem Projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w obszarze ochrony zdrowia, wśród studentów zainteresowanych przyszłą karierą zawodową w w/w obszarze, czyli szkolenie młodego pokolenia profesjonalnej kadry menedżerskiej w ochronie zdrowia.

Opinie:

dr n. med. Rafał Spachacz

Wykładowca I edycji Akademii Formedis, Dyrektor Działu Audytu i Restrukturyzacji FORMEDIS, Specjalista zdrowia publicznego

Akademia Formedis to unikatowy, profesjonalny warsztat doskonalenia kompetencji dla przyszłych menedżerów specjalizujących się w sektorze zdrowia publicznego. W minionej edycji uczestnicy wykazywali szczególne zaangażowanie oraz zainteresowanie przekazywaną tematyką, bazując na dotychczasowej, ponadprzeciętnej wiedzy. Szczerze polecam tę formę doskonalenia każdemu, kto ma sprecyzowaną misję zawodową i ambicje zarządzania w ochronie zdrowia. Takiej możliwości rozwoju nie można przegapić.

Miłosz Siwak

Uczestnik I edycji Akademii Formedis, student kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wzięcie udziału w Akademii Formedis to był strzał w dziesiątkę. Nie tylko będąc studentem medycyny można spojrzeć oczyma przedsiębiorcy, architekta czy prawnika na opiekę zdrowotną, ale również poznać ambitnych i życzliwych ludzi.

Dominika Bazan

Kierownik Działu Promocji i Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Udział w Akademii Formedis daje wyjątkową okazję wymiany doświadczeń z wykładowcami praktykami. To warsztatowa forma zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych przynosząca nowe doświadczenie i dająca perspektywy na przyszłość. Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Aplikuj!

Daria Nowadzka

Uczestniczka I edycji Akademii Formedis, absolwentka zdrowia publicznego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pomysł na stworzenie Akademii Formedis był jak najbardziej strzałem w 10! Udział w Akademii był dla mnie cennym doświadczeniem, dzięki któremu jeszcze lepiej poznałam praktyczną stronę pracy w podmiotach leczniczych. Szeroki wachlarz zagadnień omawianych podczas warsztatów pozwolił mi ugruntować i uporządkować wiedzę zdobytą podczas studiów. Przyjazna atmosfera na pewno sprzyjała kilkugodzinnym spotkaniom.

Adam Tomaszyk

Uczestnik I edycji Akademii Formedis, menedżer prywatnego podmiotu leczniczego 

Sektor ochrony zdrowia od lat zmaga się z deficytem wykwalifikowanej kadry przygotowanej do planowania, organizowania, przewodzenia, motywowania i kontrolowania, a pisząc wprost - zarządzania.  Istnieje jednak spory potencjał na tym polu, który firma Formedis Medical Management & Consulting dostrzegła i w mojej opinii wykorzystuje w 100%.

Miałem okazję uczestniczyć w I edycji Akademii Formedis – projekcie opartym na bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez ekspertów i praktyków w zarzadzaniu podmiotami medycznymi. Razem z pozostałymi uczestnikami poszerzyliśmy swoją wiedzę o tematy z zakresu organizacji pracy w podmiocie leczniczym, zarządzania zmianą, restrukturyzacji zadłużenia, marketingu strategicznego, audytu i programu naprawczego szpitala, tworzenia biznesplanu, doradztwa transakcyjnego i wielu innych ciekawych działów. Sesje warsztatowe oparte na prawdziwych przykładach z funkcjonowania jednostek medycznych charakteryzujących problematykę kierowania personelem medycznym, analizowania struktur majątku czy zapewnienia płynności finansowej, wtajemniczyły nas jeszcze bardziej w trudną sztukę zarządzania. Zakres zdobytej przeze mnie wiedzy jest imponujący, a co najważniejsze, mogłem już niego aktywnie czerpać jako młody menedżer.

Akademia Formedis powinna być obowiązkową stacją dla każdego na drodze do świadomego, odpowiedzialnego, skutecznego i nieszablonowego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

Karolina Westfal

Uczestniczka I edycji Akademii Formedis, absolwentka farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Udział w Akademii Formedis był niesamowitym doświadczeniem. Comiesięczne spotkania o rożnej tematyce dopełniały wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, funkcji menadżera ochrony zdrowia, nowinek technologicznych, restrukturyzacji oraz prawa. Często były to informacje zupełnie nowe, o których nie było mowy na zajęciach dydaktycznych. Ważnymi aspektami poza poszerzeniem wiedzy, były wspólne projekty. Podczas nich można było wykazać się swoimi pomysłami odnośnie polepszenia sytuacji zdrowotnej w Polsce. Bardzo dużym plusem była również integracja studentów z różnych kierunków i wydziałów, a dopełnieniem wszystkiego - wyjścia integracyjne. Bardzo polecam wzięcie udziału w tym projekcie!