Jak wyglądają, a jak powinny wyglądać mapy potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia intensywnie pracuje nad przygotowaniem regionalnych map potrzeb
zdrowotnych na lata 2016–2029, które w dużym stopniu mogą zadecydować o przyszłości
ok. 980 polskich szpitali – wojewódzkich i powiatowych. Z ministerialnych analiz wynika, że
tysiące łóżek szpitalnych w Polsce jest niepotrzebnych. Właśnie rozesłano mapy potrzeb zdrowotnych do urzędów wojewódzkich i innych partnerów społecznych celem konsultacji. Opublikowane już mapy z zakresu onkologii i kardiologii, a ostatnio z zakresu leczenia szpitalnego
wzbudziły sporo kontrowersji, co spowodowało, że Ministerstwo Zdrowia zaczęło się wycofywać
i korygować pierwotne wersje map.

Artykuł Piotra Magdziarza i Krzysztofa Czerkasa w Menedżerze Zdrowia 6-7/2016

Cały artykuł dostępny tutaj