Propozycje założeń do programu organizacji systemu ochrony zdrowia „FORMEDIS”