Audyt działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Audyt działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:

  • Analiza realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, w tym weryfikacja struktury organizacyjnej, stopnia jej efektywności, procesów zarządczych w jednostce
  • Analiza dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
  • Analiza prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, w tym prawidłowość gospodarowania posiadanymi zasobami
  • Analiza gospodarki finansowej, w tym analiza finansowa w zakresie kosztów i przychodów z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne

Opis:

Na mocy umowy zawartej z Powiatem Grodziskim Formedis ma za zadanie przeprowadzenie audytu działalności Szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim posiada aktualnie 5 oddziałów, na których znajduje się 110 łóżek. Kontrakt z NFZ w 2016 roku wyniósł blisko 22 mln zł.

www.spzoz-grodzisk.pl/