Analiza działalności Szpitala Powiatowego w Sławnie wraz z opracowaniem programu naprawczego

Audyt działalności Szpitala Powiatowego w Sławnie wraz z opracowaniem programu naprawczego

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:

  • analiza działalności operacyjnej w obszarze ekonomiczno – finansowym, organizacyjno – operacyjnym, współpracy z NFZ i kadrowym,
  • ocena infrastruktury budowlanej w zakresie spełniania wymogów branżowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., ochrony przeciwpożarowej i oceny technicznej budynków i instalacji wraz z oszacowaniem wartości niezbędnych inwestycji dostosowawczych i odtworzeniowych,
  • ocena posiadanych ruchomości wraz z oszacowaniem wartości niezbędnych inwestycji dostosowawczych i odtworzeniowych,
  • ocena posiadanej infrastruktury IT wraz z oszacowaniem wartości niezbędnych inwestycji dostosowawczych i odtworzeniowych,
  • opracowanie programu naprawczego

Opis:

Na zlecenie Powiatu Sławieńskiego Formedis wykonał audyt wraz z programem naprawczym Szpitala Powiatowego w Sławnie. Szpital posiada 161 łóżek na łącznie 6 oddziałach. Rocznie Szpital leczy około 6 tys. pacjentów (kontrakt z NFZ: 18 mln zł).

http://www.szpital-slawno.pl/