Audyt sytuacji wyjściowej spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. wraz z weryfikacją programu naprawczego

Audyt sytuacji wyjściowej spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. wraz z weryfikacją programu naprawczego

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:

  • analiza i weryfikacja założonego przez Szpital Programu Medycznego;
  • określenie pozycji rynkowej Szpitala – analiza otoczenia;
  • analiza wskaźników i trendów demograficznych oraz epidemiologicznych dla miasta Katowice;
  • analiza poziomu wykorzystania bazy łóżkowej, bloku operacyjnego oraz komórek pomocniczych;
  • analiza zgodności przyjętych w koncepcji architektonicznej rozbudowy Szpitala rozwiązań rozbudowy z wymagania określonymi przepisami prawa, ocena koncepcji architektonicznej;
  • ocena istniejącej koncepcji architektonicznej Szpitala w kontekście zoptymalizowania wydajności funkcjonalnej placówki oraz stosunku do kosztów korzyści.

Opis:

Na zlecenie Miasta Katowice Formedis wykonało audyt działalności wraz z weryfikacją programu naprawczego Szpitala Murckiego Sp. z o.o. w Katowicach. Szpital prowadzi wielospecjalistyczną opiekę medyczną zarówno w ramach umów z NFZ, jak i odpłatnie. Szpital posiada 7 oddziałów, na których znajduje się łącznie 168 łóżek. Kontrakt z NFZ w 2016 roku wyniósł ponad 24 mln zł.

https://www.szpitalmurcki.pl/