ministerstwo_zdrowia

ministerstwo_zdrowia

Konsultacje eksperckie dla Ministerstwa Zdrowia

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • wypracowanie wskaźników umożliwiających porównanie podmiotów udzielających świadczeń szpitalnych
Opis

W projekcie powiązanym z opracowaniem szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych członkowie zespołu FORMEDIS pełnili rolę eksperta ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych oraz eksperta ds. ekonomii zdrowia.

Nasze prace skupiały się na uczestnictwie w spotkaniach grupy eksperckiej Ministerstwa Zdrowia, celem wypracowania wskaźników umożliwiających porównywanie podmiotów udzielających świadczeń szpitalnych.