Program Naprawczy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

reginalne_centrum_medyczne_bialogard

reginalne_centrum_medyczne_bialogard

Program Naprawczy Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • analiza stanu zastanego
  • analiza struktury organizacyjnej
  • analiza finansowa
  • analiza otoczenia
  • wskazanie przyczyn trudnej sytuacji Szpitala
  • zaproponowanie działań naprawczych
  • ujęcie uzyskanych nakładów i efektów restrukturyzacji w prognozie finansowej
Opis

Formedis na podstawie zawartej umowy z Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o. opracował program naprawczy Spółki. Wynikiem prac było wskazanie rekomendowanych działań restrukturyzacyjnych oraz projekcja finansowa uwzględniająca ich wdrożenie.

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. to szpital powiatu białogardzkiego przekształcony w spółkę prawa handlowego we wrześniu 2014 r.

Szpital prowadzi działalność leczniczą w ramach 12 oddziałów szpitalnych: wewnętrznego, noworodkowo - dziecięcego, pediatrycznego, ginekologiczno - położniczego, chirurgicznego, chirurgii urazowo - ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, psychosomatycznego, reumatologii, rehabilitacji ogólnoustrojowej A, rehabilitacji ogólnoustrojowej B i rehabilitacji neurologicznej.

Ponadto RCM w Białogardzie Sp. z o.o. posiada w swoich strukturach zespół lecznictwa ambulatoryjnego i diagnostyki medycznej, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy CORDA, centrum rehabilitacji ambulatoryjnej oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Działalność Szpitala prowadzona jest w dwóch lokalizacjach. RCM w Białogardzie Sp. z o.o. dysponuje w sumie 362 bazą łóżkową.

Kontrakt Szpitala z NFZ na 2015 r. wynosi 26,6 mln zł.