Audyt ekonomiczno – finansowy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

urzad_marszalkowski_wojewodztwa_mazowieckiego

urzad_marszalkowski_wojewodztwa_mazowieckiego

Audyt ekonomiczno - finansowy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • ocena możliwości dalszego samodzielnego funkcjonowania
  • analiza przychodów, w tym wartości kontraktów z NFZ
  • analiza wysokości kosztów wytworzenia świadczeń oraz kosztów finansowych
Opis

Formedis na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeprowadzi audyt Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Przeprowadzany audyt ma na celu ocenę sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala oraz opracowanie diagnozy w zakresie możliwości dalszego samodzielnego jego funkcjonowania.

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym jest szpitalem dziecięcym, posiadającym kontrakt z NFZ na 2014 r. w wysokości 19,743 mln zł. Kontrakt realizowany jest w zakresie leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W swoich strukturach Szpital posiada m.in. 4 oddziały szpitalne wraz z 2 pododdziałami, oddział rehabilitacji stacjonarnej wraz z rehabilitacją neurologiczną oraz przychodnie przyszpitalną, składającą się z zespołu 18 poradni specjalistycznych. Baza łóżkowa Szpitala składa się z 112 łóżek.