Opracowanie programu działań restrukturyzacyjnych dla szpitala powiatowego