Doradztwo prywatyzacyjne w procesie zbywania pakietu akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A.

powiat_prudnicki

powiat_prudnicki

Doradztwo prywatyzacyjne w procesie zbywania pakietu akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A.

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
 • przygotowanie memorandum informacyjnego
 • ustalenie sytuacji prawnej majątku
 • doradztwo prawne
 • identyfikacja i selekcja potencjalnych inwestorów
 • ocena ofert wstępnych i wiążących
 • pozostałe doradztwo biznesowe wymagane tokiem postępowania
Opis

W dniu 5 lutego 2013 r. Formedis podpisał umowę z Powiatem Prudnickim na świadczenie usług doradztwa w procesie prywatyzacji Prudnickiego Centrum Medycznego.

W ramach umowy Formedis odpowiedzialny był za wsparcie Starostwa Powiatowego w Prudniku w procesie sprzedaży pakietu akcji Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku, w tym m.in. przygotowanie memorandum informacyjnego, a w kolejnym etapie świadczenie usług doradztwa w procesie transakcyjnym.

Prudnickie Centrum Medyczne prowadzi działalność medyczną od 1 października 2004 r. Świadczy usługi medyczne w:

 • Szpitalu Powiatowym w Prudniku posiadającym oddziały: Wewnętrzny z Pododdziałem Neurologicznym, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgiczny, Pediatryczny, Pododdział Noworodków
 • Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Głogówku
 • Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w zakresie poradni dermatologicznej, kardiologicznej, chirurgicznej, neurologicznej, proktologicznej, ortopedii i traumatologii ruchu, preluksacyjnej, neonatologicznej, onkologicznej, psychologicznej, uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, a także poradni medycyny pracy.
 • ramach Ratownictwa Medycznego przy wykorzystaniu dwóch zespołów typu "W" - podstawowy i jednego typu "R" - specjalistyczny. Jeden z zespołów "W" stacjonuje w miejscowości Głogówek. Miejscem wyczekiwania pozostałych dwóch jest Prudnik.
 • Pracowniach Diagnostycznych: pracowni Tomografii Komputerowej, pracowni Mammograficznej, pracowni Ultrasonografii, pracowni EKG i Badań Wysiłkowych, pracowni Endoskopii, pracowni RTG.

Na 2013 r. spółka posiada kontrakt z NFZ w wysokości 20,7 mln zł, z czego blisko 17 mln zł na leczenie szpitalne (12 mln zł na szpitalnictwo, 5 mln zł na programy lekowe).

http://www.pcm.prudnik.pl/

http://www.powiatprudnicki.pl/