powiat_brodnicki

powiat_brodnicki

Audyt i doradztwo biznesowe - ZOZ w Brodnicy

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
 • audyt prawny
 • audyt finansowo-księgowy
 • analiza prawno - ekonomiczna dalszej formy finansowania
 • opracowanie strategii rozwoju dla wybranej formy funkcjonowania
 • analiza porównawcza oraz ekonomiczno - finansowa wraz z rekomendacją modelu finansowania projektu rozbudowy i modernizacji Szpitala
 • doradztwo biznesowe
 • doradztwo prawne
Opis

FORMEDIS na zlecenie Powiatu Brodnickiego przeprowadził audyt Szpitala w Brodnicy wraz z opracowaniem strategii rozwoju w zakresie dalszej formy funkcjonowania oraz modelu finansowego projektu rozbudowy i modernizacji Szpitala.

Powiatowy Szpital w Brodnicy jest częścią Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na mocy zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz zadań powiatu brodnickiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Przedmiot zleconych prac obejmował m.in.:

 • analizę prawną dokumentów będących podstawą dla funkcjonowania systemu ochrony i promocji zdrowia na terenie powiatu w wraz z propozycjami niezbędnych zmian,
 • analizę lokalnego rynku usług medycznych,
 • analizę prawno - ekonomiczną możliwych form dalszej działalności placówki wraz z rekomendacją formy najkorzystniejszej,
 • opracowanie strategii rozwoju
 • przygotowanie dokumentacji prawnej dla wybranej formy funkcjonowania
 • analizę finansowo - księgową
 • analizę porównawczą oraz ekonomiczno - finansową projektu rozbudowy i modernizacji Szpitala
 • doradztwo biznesowe w zakresie dalszych działań

http://www.brodnica.com.pl