Aktualizacja Programu Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia FORMEDIS

W nawiązaniu do wcześniejszej publikacji autorskiej propozycji organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce poniżej przedstawiamy zaktualizowaną wersję wersję programu.

Jak poprzednio będziemy zaszczyceni możliwością skonsultowania naszego programu z uczestnikami rynku ochrony zdrowia.

Zachęcamy zatem do zgłaszania swoich uwag i komentarzy za pośrednictwem skrzynki mailowej biuro@formedis.pl.

Autorski program organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce – ZOBACZ