“Menedżer Zdrowia” i Termedia partnerami “Akademii Formedis”