Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu