Zaproszenie na „ŚNIADANIE EKSPERTÓW – RESTRUKTURYZACJA ZDŁUŻENIA SZPITALI PUBLICZNYCH ” 21 września 2022 r. godz. 9:30 Hotel ANDERSIA, Poznań

 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się w dniu 9 maja br. nowego Projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa,  mamy przyjemność zaprosić Państwa na

„ŚNIADANIE EKSPERTÓW – RESTRUKTURYZACJA ZDŁUŻENIA SZPITALI PUBLICZNYCH”

organizowane przez Kancelarię FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k.  oraz FORMEDIS Sp. z o. o. sp.k.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami ochrony zdrowia oraz zarządzającymi szpitalami publicznymi w województwie wielkopolskim i obejmie moduły tematyczne::

Wpływ zapisów ustawy na możliwy kształt rynku szpitalnictwa w Polsce:

  • jakie są główne założenia?
  • czy kategoryzacja oznacza, że mamy za dużo szpitali (potencjalne korzyści i zagrożenia)?
  • jak może wyglądać struktura nowej sieci szpitali (hospitalizacja planowana a ostra)

Restrukturyzacja zadłużenia dziś i jutro (po wejściu w życie ustawy):

  • jakie są obecne możliwości redukcji zadłużenia dla szpitali?
  • jaka jest istota układu z wierzycielami?
  • czym jest plan spłaty?
  • czy wszyscy wierzyciele muszą zgodzić się na układ?
  • w jakim zakresie ARS sfinansuje spłatę układową?

Środki ochronne oraz środki naprawczo-rozwojowe:

  • czy będą rzeczywiście przydatne w praktyce?
  • Czy adresują realne czy pozorne problemy szpitalnictwa?

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami oraz wątpliwościami związanymi z restrukturyzacją szpitali, a także rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Spotkane będzie także okazją do integracji i nawiązania kontaktów.

 

TERMIN:  21 września 2022 r. godz. 9:30 – 12:00

 

MIEJSCE: HOTEL ANDERSIA Plac Andersa 3,  61-894 Poznań

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 września 2022r.

 

Moderatorami spotkania będą:

Patryk Filipiak Kancelaria FilipiakBabicz sp. z o.o.

Doktor nauk prawnych, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.

Współtwórca Prawa Restrukturyzacyjnego.

Partner i założyciel kancelarii FILIPIAK BABICZ LEGAL. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 

Ekspert Banku Światowego, EBOiR oraz Związku Banków Polskich. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek INSOL-EUROPE.

Członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

Specjalizuje się w restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, publikacji System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, komentarza do upadłości konsumenckiej i do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.

 

 Piotr Magdziarz – Partner Zarządzający FORMEDIS – Partner Zarządzający FORMEDIS, ekspert ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych

Menedżer ochrony zdrowia. Specjalista w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia z 30-letnim  doświadczeniem.

Ekspert ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych Ministerstwa Zdrowia, w zakresie projektu związanego z opracowaniem map potrzeb zdrowotnych.

Główne obszary kompetencji to zarządzanie, programy naprawcze i strategie rozwoju, finansowanie oraz funkcjonowanie rynku usług medycznych. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania służbą zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wykładowca akademicki oraz Członek Rady Programowej kierunku Zdrowie Publiczne prowadzonego w ramach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

O ORGANIZATORACH

 

Konsorcjum Kancelarii FilipiakBabicz sp. z o.o.  i FORMEDIS Sp. z o.o. sp.k. powstało w celu wsparcia szpitali publicznych w procesie restrukturyzacji zadłużenia.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wszystkich dostępnych rodzajów restrukturyzacji. Dzięki temu jesteśmy uznani za ekspertów w przeprowadzaniu działań naprawczych. ​

Działania zawsze poprzedzamy przeprowadzeniem wnikliwej analizy sytuacji, w której znalazł się Szpital. Na tej podstawie opracowujemy adekwatne rozwiązania, które realnie mogą wpłynąć na poprawę sytuacji podmiotu.

Zapewniamy stałe wsparcie we wszystkich działaniach podejmowanych na każdym etapie restrukturyzacji

Zapisy na spotkanie oraz dodatkowe informacje:

Paulina Drab

Koordynator Sprzedaży i Promocji FORMEDIS

+48 518 732 556

biuro@formedis.pl/hta  

Weronika Kubowicz

Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży i Doskonalenia Procesów  Kancelaria FilipiakBabicz

+48 661 301 471

w.kubowicz@filipiakbabicz.com

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Zaproszenie PDF