Zaproszenie na Webinar „REFORMA SZPITALNICTWA – Założenia projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa”

 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się wykazie prac legislacyjnych rządu Projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinar omawiający niniejsze zmiany prawne.

Webinar prowadzą:

r.pr. Szymon Rajski

Partner i Ekspert Prawa Spółek Medycznych FORMEDIS

Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Filipiak Babicz

Członek Ministerialnego Zespołu ds. przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań naprawczych szpitali.

oraz

Piotr Magdziarz

Partner Zarządzający FORMEDIS

Specjalista z zakresu zarządzania ochroną zdrowia

Ekspert ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych Ministerstwa Zdrowia

 

TERMIN:  04 lutego 2022 r. godz. 12:00 – 13:30

 

LINK DO WEBINARU:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODBjNTA0MDMtMjIwNS00ODU3LThhMmQtOTQxNDU0MzZmYzky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22516168e0-beaf-421d-9560-5b33ce48d3cc%22%2c%22Oid%22%3a%22d17bd785-d0b0-4497-90fb-9327b6c644f8%22%7d   

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@formedis.pl/hta

Dodatkowe informacje:

Paulina Drab

Koordynator Sprzedaży i Promocji

+48 518 732 556

biuro@formedis.pl/hta  

  www.formedis.pl/hta                    

Zespół FORMEDIS Medical Management & Consulting

Zaproszenie PDF