Kontroling działalności SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego