Kontroling działalności SP ZOZ w Gostyniu oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego