Wdrożenie w Szpitalu Puckim Sp. z o.o. nowego standardu rachunku kosztów, zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Wdrożenie w Szpitalu Puckim Sp. z o.o. nowego standardu rachunku kosztów, zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Status projektu:
zakończony

 

Klient: Szpital Pucki Sp. z o.o.

Nazwa usługi:Wdrożenie nowego standardu rachunku kosztów, zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045)

Krótki opis Klienta: szpital powiatowy

Termin realizacji: sierpień 2021