Nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – WARSZTATY EKSPERCKIE

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne warsztaty eksperckie poruszające tematykę wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych organizowane przez firmę FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polską Federację Szpitali.

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów online i obejmują następujące moduły tematyczne:

MODUŁ I Standard Rachunku Kosztów:

 • Standard Rachunku kosztów – wprowadzenie.
 • Ośrodki powstawania kosztów (konta księgowe zespołu „5”) – zasady ich tworzenia, podział wg rodzajów działalności.
 • Ewidencja kosztów rodzajowych (konta księgowe zespołu „4”).
 • Omówienie rozdzielników kosztów wspólnych i kluczy podziałowych.
 • Koszty osobowe – kategorie personelu, prawidłowe przypisanie etatów do OPK, znaczenie w procesie prawidłowej wyceny świadczeń.
 • Wycena procedur medycznych.

MODUŁ II Zasady alokacji kosztów OPK pomocniczych, proceduralnych i zarządu – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel.

MODUŁ III Zasady wyceny procedur medycznych – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel.

TERMINY: UWAGA! WARSZATY PRZENIESIONE NA WRZESIEŃ!

MODUŁ I: 5 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 – 12:30
MODUŁ II: 6 sierpnia 2021 r. godz. 10:00-12:00
MODUŁ III: 6 sierpnia 2021 r. godz. 12:30-14:30

CENA ZA MODUŁ:

290 zł brutto/os – członkowie Polskiej Federacji Szpitali

490 zł brutto/os – uczestnicy niezrzeszeni w Polskiej Federacji Szpitali

*Usługa szkolenia zwolniona z podatku VAT

Moderatorem warsztatów będzie Piotr Magdziarz – Partner Zarządzający FORMEDIS – ekspert rynku ochrony zdrowia – specjalista w zakresie zarządzania placówkami medycznymi z ponad 30-letnim doświadczeniem, natomiast wszyscy uczestnicy warsztatów będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wątpliwościami związanymi z wdrożeniem nowego standardu rachunku kosztów.

Przeprowadzenie Webinaru w formie warsztatów, oprócz wymiany wiedzy w zakresie zalecanego standardu rachunku kosztów, będzie okazją do integracji i nawiązania kontaktów pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie rachunku kosztów w poszczególnych podmiotach leczniczych.

FORMEDIS oferuje również kompleksowe wsparcie eksperckie w zakresie:

 •  utworzenia zgodnego Rozporządzeniem oraz optymalnego z punktu widzenia rachunkowości zarządczej planu kont zespołu „4”
 • prawidłowego wyodrębnienia ośrodków powstawania kosztów („OPK”),
 • doboru prawidłowych rozdzielników kosztów wspólnych oraz kluczy niezbędnych do alokacji kosztów działalności pomocniczej,
 • wdrożenia zgodnych z Rozporządzeniem zasad alokacji kosztów OPK działalności pomocniczej (medycznej i niemedycznej), OPK proceduralnych, OPK zarządu,
 • zasad wyceny kosztów wytworzenia procedur medycznych realizowanych przez wyodrębnione OPK proceduralne,

Zapisy na warsztaty oraz dodatkowe informacje:

Paulina Drab – Koordynator Sprzedaży i Promocji

+48 518 732 556

biuro@formedis.pl/hta  

  www.formedis.pl/hta                    

Zaproszenie  tutaj.