Audyt i opracowanie programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie