Ile faktycznie wynoszą obiecane (ustawowe) środki na ochronę zdrowia?