Audyt działalności oraz opracowanie programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

Audyt działalności oraz opracowanie programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:

Audyt Szpitala w obszarach:

 • organizacyjnym
 • finansowo-ekonomicznym
 • operacyjnym
 • kadrowym
 • jakościowym

Opracowanie programu naprawczego Szpitala w zakresie:

 • analiza wdrożonych i planowanych zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, mających istoty wpływ na strategię dalszego funkcjonowania podmiotu leczniczego
 • analiza otoczenia
 • rekomendacje w zakresie restrukturyzacji obszaru organizacyjnego podmiotu leczniczego
 • rekomendacje w zakresie restrukturyzacji obszaru działalności operacyjnej
 • opracowanie optymalnego Programu Medycznego
 • założenia dotyczące szacunkowych nakładów inwestycyjnych ze wskazaniem potencjalnych źródeł ich finansowania
 • rekomendacje w zakresie optymalizacji (maksymalizacji) poziomu generowanych przez Szpital przychodów
 • rekomendacje w zakresie optymalizacji (redukcji) ponoszonych przez Szpital kosztów, w tym między innymi rekomendacje w zakresie optymalizacji poziomu zatrudnienia
 • rekomendacje w zakresie optymalizacji przepływów pieniężnych
 • wpływ poszczególnych - rekomendowanych - działań na wynik finansowy podmiotu leczniczego oraz wartość generowanych przez podmiot leczniczy środków pieniężnych
 • proponowany harmonogram wdrażania rekomendowanych działań naprawczych
 • prognozy finansowe na okres kolejnych 5 lat działalności.

Opis:

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie posiada 31 oddziałów, na których znajduje się około 660 łóżek. Kontrakt z NFZ w 2017 roku wyniósł  ponad 80 mln zł.

http://szpital-koscierzyna.pl/index.php/pl/