Prawo restrukturyzacyjne, jak zredukować zadłużenie szpitali publicznych

Z najświeższych danych dotyczących zadłużenia SP ZOZ-ów, prezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia na koniec III kwartału 2016 r. wynika, że ogólne zobowiązania publicznych szpitali wyniosły 11 mld 194 mln zł. W stosunku do zadłużenia na koniec 2015 r. nastąpił wzrost o 3,5 proc. (ok. 382 mln zł). Oznacza to, że mimo dotychczas prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, komercjalizacji, konsolidacji szpitali i budżetowego wsparcia, wynikającego z ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618), zadłużenie tych placówek ciągle wzrasta.

Artykuł Piotra Magdziarza i Patryka Filipiaka w Pulsie Medycyny NR 6 (337)

Cały artykuł dostępny tutaj część 1

Cały artykuł dostępny tutaj część 2