„Menedżer Zdrowia” i Termedia partnerami „Akademii Formedis”